(813) 780-0000 lsmith@ci.zephyrhills.fl.us 335 8th Street Zephyrhills, FL 33540, ,